RCN · GLP · LiveTiming

Gesamtranking - Dies ist kein Offizielles Ergebniss - Reload in  Sek.

Rg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB1 Pkt AB2 Pkt AB3 Pkt AB4 Pkt AB5 Pkt AB6 Pkt AB7 Pkt
1
99 Assmann  1:52:33.0 13 3172.00   9:04.0   7:32.0 452.0 7:26.0 446.0 9:05.0   7:33.0 453.0 22:41.0B   9:02.0  
2
370 Garrn  1:54:15.0 13 3248.00   9:30.0   7:47.0 467.0 7:41.0 461.0 9:29.0   7:46.0 466.0 22:01.0B   9:29.0  
3
212 Wawer / Schmickler 1:54:31.0 13 3250.00   9:30.0   7:49.0 469.0 7:52.0 472.0 9:26.0   7:49.0 469.0 22:36.0B   9:27.0  
4
113 Topham  2:06:53.0 13 3255.00   10:19.0   7:48.0 468.0 7:35.0 455.0 10:23.0   7:42.0 462.0 30:09.0B   10:19.0  
5
100 Luther / Schmickler 1:54:29.0 13 3274.00   8:58.0   7:50.0 470.0 7:50.0 470.0 8:57.0   7:57.0 477.0 23:42.0B   8:57.0  
6
46 Weber / Reinolsmann 1:56:23.0 13 3300.00   9:39.0   7:59.0 479.0 7:53.0 473.0 9:43.0   8:02.0 482.0 22:34.0B   9:32.0  
7
32 Großeibl  1:56:50.0 13 3367.00   9:43.0   8:16.0 496.0 8:01.0 481.0 9:49.0   8:05.0 485.0 21:30.0B   9:43.0  
8
526 Krämer / Hirschauer 2:00:52.0 13 3439.00   10:12.0   8:35.0 515.0 8:35.0 515.0 10:17.0   8:31.0 511.0 24:01.0B   10:01.0 10.0
9
9 Linnek  2:02:11.0 13 3473.00   9:01.0   8:09.0 489.0 8:07.0 487.0 8:57.0   8:25.0 505.0 26:50.0B   9:06.0  
10
69 Weißenfels  2:10:49.0 13 3488.00   10:12.0   8:20.0 500.0 8:08.0 488.0 10:11.0   8:04.0 484.0 31:13.0B   10:11.0  
11
30 Henrich / Schulten 2:09:24.0 13 3518.00   10:29.0   8:25.0 505.0 8:13.0 493.0 10:26.0   8:15.0 495.0 28:54.0B   10:29.0  
12
26 Ganser / Hansen 2:02:49.0 13 3550.00   10:37.0   8:32.0 512.0 8:25.0 505.0 10:38.0   8:26.0 506.0 22:37.0B   10:36.0  
13
72 Frommer  2:13:14.0 13 3551.00   10:12.0   8:35.0 515.0 8:22.0 502.0 10:09.0   8:22.0 502.0 34:06.0B   10:05.0  
14
85 Zabel  2:01:04.0 13 3581.00   10:21.0   8:38.0 518.0 8:25.0 505.0 10:24.0   8:30.0 510.0 19:56.0B   10:18.0  
15
298 von Görtz  2:05:38.0 13 3596.00   10:53.0   8:43.0 523.0 8:26.0 506.0 10:47.0   8:32.0 512.0 23:29.0B   10:48.0  
16
62 Stenkamp / Zwank 2:02:51.0 13 3600.00   9:57.0   8:43.0 523.0 8:29.0 509.0 9:57.0   8:36.0 516.0 22:56.0B   9:58.0  
17
372 Rabenschlag / Lohn 2:09:18.0 13 3637.00   9:27.0   8:41.0 521.0 8:32.0 512.0 9:40.0 30.0 9:03.0B 543.0 30:10.0B   9:31.0  
18
86 Lambeck  2:03:51.0 13 3644.00   10:51.0   9:10.0 550.0 9:00.0 540.0 10:52.0   8:50.0 530.0 20:38.0B   10:50.0  
19
546 Leswal  2:06:26.0 13 3663.00   10:33.0   8:47.0 527.0 8:35.0 515.0 10:31.0   8:37.0 517.0 24:11.0B   10:29.0  
20
78 Kahrs  2:22:09.0 13 3683.00   10:32.0   8:36.0 516.0 8:35.0 515.0 10:21.0 10.0 8:36.0 516.0 38:10.0B   10:24.0  
21
325 Schotte / Van Vooren 2:08:06.0 13 3721.00   10:16.0   9:28.0 568.0 9:10.0 550.0 10:08.0   9:08.0 548.0 25:25.0B   10:12.0  
22
260 Raubuch  2:24:45.0 13 3759.00   11:37.0   8:55.0 535.0 8:35.0 515.0 11:37.0   8:36.0 516.0 36:01.0B   11:36.0  
23
327 Riebel  2:05:04.0 13 3780.00   10:18.0   9:11.0 551.0 8:57.0 537.0 10:09.0   9:07.0 547.0 20:43.0B   10:12.0  
24
551 Müller / Schneider 2:09:08.0 13 3823.00   9:56.0   9:14.0 554.0 9:03.0 543.0 9:48.0   9:00.0 540.0 25:27.0B   9:53.0  
25
186 Ehara  2:25:28.0 13 3907.00   11:48.0   9:14.0 554.0 9:12.0 552.0 11:49.0   9:00.0 540.0 33:36.0B   11:53.0  
26
114 Bauer / Bauer 2:21:50.0 13 3917.00   11:47.0   9:07.0 547.0 9:17.0 557.0 11:49.0   9:06.0 546.0 30:05.0B   11:45.0  
27
371 Ewenz / Endres 2:15:10.0 13 3987.00   10:34.0   9:27.0 567.0 9:12.0 552.0 10:32.0   9:08.0 548.0 26:17.0B   10:40.0  
28
333 Hesse  2:11:44.0 13 3988.00   11:04.0   9:14.0 554.0 9:13.0 553.0 10:46.0 80.0 9:17.0 557.0 23:41.0B   11:07.0  
29
42 Trompeter  2:22:34.0 13 4051.00   11:20.0   9:42.0 582.0 9:39.0 579.0 11:21.0   9:42.0 582.0 29:46.0B   11:25.0  
30
92 Reiff  2:21:40.0 13 4113.00   11:34.0   10:08.0 608.0 10:08.0 608.0 11:34.0   9:36.0 576.0 26:36.0B   11:35.0  
31
326 Schönfelder / Lippka 2:19:35.0 13 4140.00   11:22.0   10:27.0 627.0 10:17.0 617.0 11:10.0 20.0 9:57.0 597.0 25:24.0B   11:16.0  
32
146 Braun / Braun 2:22:49.0 13 4145.00   11:27.0   9:56.0 596.0 9:30.0 570.0 11:50.0 130.0 9:40.0 580.0 29:52.0B   11:34.0  
33
120 Klein / Bruning 2:22:09.0 13 4152.00   11:07.0   9:47.0 587.0 10:00.0 600.0 11:17.0   9:41.0 581.0 29:10.0B   11:04.0  
34
219 Trost / Lachmayer 2:22:03.0 13 4190.00   11:09.0   10:02.0 602.0 9:47.0 587.0 11:02.0   9:47.0 587.0 27:26.0B   11:03.0  
35
89 Zanetti / Zanetti 2:22:12.0 13 4350.00   11:19.0   10:03.0 603.0 9:49.0 589.0 11:08.0 10.0 9:31.0 571.0 25:20.0B   11:19.0  
36
160 Daum  2:38:50.0 13 4357.00   11:47.0   10:07.0 607.0 10:35.0 635.0 11:45.0   10:04.0 604.0 40:50.0B   11:41.0  
37
90 Schmidt / Hassel 2:09:38.0 13 4401.00   10:26.0   8:46.0 526.0 8:38.0 518.0 10:10.0 60.0 8:38.0 518.0 26:43.0B   9:16.0 600.0
38
292 Geisel  2:20:51.0 13 4419.00   10:45.0   9:42.0 582.0 9:33.0 573.0 9:59.0 360.0 9:19.0 559.0 30:23.0B   10:42.0  
39
543 Fatushyin / Sokolovskiy 2:08:16.0 13 4448.00   9:38.0   9:17.0 557.0 9:15.0 555.0 9:36.0   10:18.0B 618.0 27:44.0B   8:23.0 650.0
40
211 Klein / Manthey 2:26:31.0 13 4838.00   11:37.0   10:42.0 642.0 10:34.0 634.0 11:28.0   10:27.0 627.0 26:04.0B   10:56.0 310.0
41
547 Cremer / Lange 2:12:18.0 13 4897.00   10:23.0B   10:25.0 625.0 9:04.0 544.0 8:54.0 790.0 8:48.0 528.0 28:57.0B   9:50.0 230.0
42
501 Ohs / Wember 2:19:17.0 13 5347.00   11:06.0   10:05.0 605.0 10:04.0 604.0 11:40.0 240.0 9:56.0 596.0 29:32.0B   9:11.0 1050.0
43
8 Schumacher  2:27:04.0 13 5403.00   10:19.0   8:53.0 533.0 8:31.0 511.0 10:21.0   8:28.0 508.0 38:07.0B   13:04.0 1550.0
 
97 Gelhaus  2:00:09.0 12 3493.00   9:43.0   8:16.0 496.0 8:11.0 491.0 9:54.0 10.0 8:07.0 487.0 32:47.0B   9:42.0  
 
537 Hahnenkamm  2:11:14.0 12 5266.00   11:05.0   8:45.0 525.0 8:34.0 514.0 10:59.0   8:38.0 518.0 37:48.0B   8:26.0 1490.0
 
123 Engel / Bengel 2:14:53.0 12 5848.00   12:14.0   9:37.0 577.0 9:42.0 582.0 12:20.0   9:47.0B 587.0 35:04.0   8:57.0 1870.0
 
66 Schmidt  1:39:25.0 11 2762.00   9:08.0   7:40.0 460.0 7:35.0 455.0 9:19.0 10.0 7:35.0 455.0 26:06.0B   9:20.0 20.0
 
28 Heimbach  1:59:36.0 11 3296.00   10:45.0   8:50.0 530.0 8:48.0 528.0 10:39.0   9:03.0B 543.0 32:33.0B   10:43.0  
 
19 Kriegeskorte  1:05:18.0 7 1645.00   9:32.0   9:19.0 559.0 9:08.0 548.0 9:36.0   8:58.0 538.0 18:45.0B      
 
77 Grau / Schott 58:11.0 6 1655.00   10:43.0   9:21.0 561.0 8:44.0 524.0 10:28.0 50.0 8:40.0 520.0 10:15.0B      
 
38 Schauerte  1:05:05.0 6 1685.00   11:58.0   9:06.0 546.0 9:17.0 557.0 11:54.0   9:42.0 582.0 13:08.0B      
 
170 Pröbstl  49:12.0 5 2775.00   10:01.0   8:02.0 482.0 9:40.0B 580.0 12:06.0 1150.0 9:23.0B 563.0        
 
164 Leithold / Raback 38:29.0 4 1025.00   10:42.0   8:37.0 517.0 8:28.0 508.0 10:42.0              
 
545 Steinberg / Kuhnhenn 27:53.0 3 952.00   12:01.0   7:57.0 477.0 7:55.0 475.0                
 
40 Seyler / Seyler 1:10:55.0 3 3621.00   10:34.0   9:28.0 568.0 50:53.0 3053.0                
 
96 Gelhaus  21:08.0 2 595.00   11:13.0   9:55.0 595.0                    
 
542 Bonk  19:46.0 2 600.00   9:46.0B   10:00.0B 600.0                    
 
58 Gregel / Gregel 10:39.0 1 0.00   10:39.0                          
 
1 Totz / Meurer 00.0   0.00 DNS                            
 
3 Harhoff / Kaluza 00.0   0.00 DNS                            
 
4 Lode / Schild 00.0   0.00 DNS                            
 
6 Mallwitz / Kieslich 00.0   0.00 DNS                            
 
15 Kobus / Roitzheim 00.0   0.00 DNS                            
 
17 Baumann  00.0   0.00 DNS                            
 
21 Korn  00.0   0.00 DNS                            
 
24 Müller / Meurers 00.0   0.00 DNS                            
 
29 Korn / Korn 00.0   0.00 DNS                            
 
33 Rembert / Höber 00.0   0.00 DNS                            
 
41 Koßagk / Fatushyin 00.0   0.00 DNS                            
 
44 Ostermann / Bardel 00.0   0.00 DNS                            
 
49 Reinhard / Neuser 00.0   0.00 DNS                            
 
56 Pydys  00.0   0.00 DNS                            
 
59 Lübcke  00.0   0.00 DNS                            
 
61 Meurer / Kulpowicz 00.0   0.00 DNS                            
 
70 Heiler / Bauer 00.0   0.00 DNS                            
 
75 Nimmesgern  00.0   0.00 DNS                            
 
94 Beyel / Ensmann 00.0   0.00 DNS                            
 
95 Wambach / Dohr 00.0   0.00 DNS                            
 
105 Wiegelmann  00.0   0.00 DNS                            
 
109 Legermann / Seidel 00.0   0.00 DNS                            
 
111 Lützenberger / Ferk 00.0   0.00 DNS                            
 
129 Capla / Niermann 00.0   0.00 DNS                            
 
141 Kriese / Bussmann 00.0   0.00 DNS                            
 
144 Markert / Harbeck 00.0   0.00 DNS                            
 
165 Röder  00.0   0.00 DNS                            
 
167 Weber / Reuter 00.0   0.00 DNS                            
 
192 Laarmann / Kummelt 00.0   0.00 DNS                            
 
221 Weinhold / Weinhold 00.0   0.00 DNS                            
 
232 Hronec / Salffner 00.0   0.00 DNS                            
 
239 Feinen  00.0   0.00 DNS                            
 
291 Diekert  00.0   0.00 DNS                            
 
296 Libonati / Sandberg 00.0   0.00 DNS                            
 
340 Diedrich  00.0   0.00 DNS                            
 
341 Palusko  00.0   0.00 DNS                            
 
342 Zumpe / Ecker 00.0   0.00 DNS                            
 
343 Glasse  00.0   0.00 DNS                            
 
344 Boutonnet / Laparra 00.0   0.00 DNS                            
 
351 Spehr  00.0   0.00 DNS                            
 
352 Braun  00.0   0.00 DNS                            
 
377 Tveten  00.0   0.00 DNS                            
 
394 Roth / Nowak 00.0   0.00 DNS                            
 
395 Strenge  00.0   0.00 DNS                            
 
407 Hahn  00.0   0.00 DNS                            
 
421 Weissermel  00.0   0.00 DNS                            
 
432 Havermans  00.0   0.00 DNS                            
 
444 Nüsser  00.0   0.00 DNS                            
 
450 Vogeltanz  00.0   0.00 DNS                            
 
502 Karesola  00.0   0.00 DNS                            
 
507 Boithiot / Hoffmann 00.0   0.00 DNS                            
 
508 Robertz  00.0   0.00 DNS                            
 
509 Lott / Schlegel 00.0   0.00 DNS                            
 
511 Roth / Griebner 00.0   0.00 DNS                            
 
517 Bröcker / Boensmann 00.0   0.00 DNS                            
 
522 Egbert  00.0   0.00 DNS                            
 
524 Jöcker / Jöcker 00.0   0.00 DNS                            
 
527 Hirschauer / Schnautz 00.0   0.00 DNS                            
 
529 Stahlschmidt / Rink 00.0   0.00 DNS                            
 
532 Pröbstl  00.0   0.00 DNS                            
 
533 Fueting / Schelle 00.0   0.00 DNS                            
 
534 Tironi / Leisen 00.0   0.00 DNS                            
 
535 Bachmann / Hüsler 00.0   0.00 DNS                            
 
536 Sacchi / Herwerth 00.0   0.00 DNS                            
 
538 Ruf / Rölleke 00.0   0.00 DNS                            
 
539 Bruchmann  00.0   0.00 DNS                            
 
540 Wolk / Buttler 00.0   0.00 DNS                            
 
541 Buttler / Wagner 00.0   0.00 DNS                            
 
544 Fuster  00.0   0.00 DNS                            
 
548 Hahne  00.0   0.00 DNS                            
 
549 Grütter / Ullrich 00.0   0.00 DNS                            
 
550 Trefz / Marchewicz 00.0   0.00 DNS                            
 
552 Ryzhak  00.0   0.00 DNS                            
 
553 Gros  00.0   0.00 DNS                            
 
554 Gros / Kurtenbach 00.0   0.00 DNS                            
 
                                       
Rg StNr Fahrer Gesamtzt RD GesPkt Strafe AB8 Pkt AB9 Pkt AB10 Pkt AB11 Pkt AB12 Pkt AB13 Pkt AB14 Pkt
1
99 Assmann  1:52:33.0 13 3172.00   7:36.0 456.0 7:36.0 456.0 7:33.0 453.0 7:36.0 456.0 9:49.0B          
2
370 Garrn  1:54:15.0 13 3248.00   7:48.0 468.0 7:43.0 463.0 7:43.0 463.0 7:40.0 460.0 9:38.0B          
3
212 Wawer / Schmickler 1:54:31.0 13 3250.00   7:43.0 463.0 7:40.0 460.0 7:38.0 458.0 7:39.0 459.0 9:22.0B          
4
113 Topham  2:06:53.0 13 3255.00   7:42.0 462.0 7:39.0 459.0 7:44.0 464.0 8:05.0 485.0 11:28.0B          
5
100 Luther / Schmickler 1:54:29.0 13 3274.00   7:48.0 468.0 7:43.0 463.0 7:44.0 464.0 7:42.0 462.0 9:21.0B          
6
46 Weber / Reinolsmann 1:56:23.0 13 3300.00   7:47.0 467.0 7:48.0 468.0 7:44.0 464.0 7:47.0 467.0 9:55.0B          
7
32 Großeibl  1:56:50.0 13 3367.00   7:56.0 476.0 7:58.0 478.0 7:54.0 474.0 7:57.0 477.0 9:58.0B          
8
526 Krämer / Hirschauer 2:00:52.0 13 3439.00   7:52.0 472.0 7:43.0 463.0 7:37.0 457.0 8:16.0 496.0 9:12.0B          
9
9 Linnek  2:02:11.0 13 3473.00   8:11.0 491.0 8:03.0 483.0 8:09.0 489.0 8:49.0 529.0 10:24.0B          
10
69 Weißenfels  2:10:49.0 13 3488.00   8:07.0 487.0 8:05.0 485.0 8:40.0 520.0 8:44.0 524.0 10:54.0B          
11
30 Henrich / Schulten 2:09:24.0 13 3518.00   8:10.0 490.0 8:11.0 491.0 8:42.0 522.0 8:42.0 522.0 10:28.0B          
12
26 Ganser / Hansen 2:02:49.0 13 3550.00   8:25.0 505.0 8:18.0 498.0 8:17.0 497.0 8:47.0 527.0 9:11.0B          
13
72 Frommer  2:13:14.0 13 3551.00   8:13.0 493.0 8:11.0 491.0 8:40.0 520.0 8:48.0 528.0 9:31.0B          
14
85 Zabel  2:01:04.0 13 3581.00   8:30.0 510.0 8:26.0 506.0 8:25.0 505.0 8:47.0 527.0 10:24.0B          
15
298 von Görtz  2:05:38.0 13 3596.00   8:34.0 514.0 8:17.0 497.0 8:37.0 517.0 8:47.0 527.0 9:45.0B          
16
62 Stenkamp / Zwank 2:02:51.0 13 3600.00   8:32.0 512.0 8:26.0 506.0 8:19.0 499.0 8:55.0 535.0 10:03.0B          
17
372 Rabenschlag / Lohn 2:09:18.0 13 3637.00   8:21.0 501.0 8:19.0 499.0 8:37.0 517.0 8:34.0 514.0 10:23.0B          
18
86 Lambeck  2:03:51.0 13 3644.00   8:28.0 508.0 8:22.0 502.0 8:19.0 499.0 8:35.0 515.0 9:56.0B          
19
546 Leswal  2:06:26.0 13 3663.00   8:29.0 509.0 8:33.0 513.0 8:50.0 530.0 9:12.0 552.0 9:39.0B          
20
78 Kahrs  2:22:09.0 13 3683.00   8:29.0 509.0 8:55.0 535.0 8:59.0 539.0 9:03.0 543.0 11:29.0B          
21
325 Schotte / Van Vooren 2:08:06.0 13 3721.00   8:23.0 503.0 8:20.0 500.0 8:40.0 520.0 8:52.0 532.0 10:04.0B          
22
260 Raubuch  2:24:45.0 13 3759.00   8:32.0 512.0 8:56.0 536.0 9:19.0 559.0 9:46.0 586.0 11:15.0B          
23
327 Riebel  2:05:04.0 13 3780.00   8:53.0 533.0 8:51.0 531.0 8:45.0 525.0 9:16.0 556.0 10:42.0B          
24
551 Müller / Schneider 2:09:08.0 13 3823.00   9:03.0 543.0 8:58.0 538.0 9:10.0 550.0 9:15.0 555.0 10:21.0B          
25
186 Ehara  2:25:28.0 13 3907.00   8:59.0 539.0 9:31.0 571.0 9:32.0 572.0 9:39.0 579.0 11:15.0B          
26
114 Bauer / Bauer 2:21:50.0 13 3917.00   9:05.0 545.0 9:32.0 572.0 9:31.0 571.0 9:39.0 579.0 11:07.0B          
27
371 Ewenz / Endres 2:15:10.0 13 3987.00   9:28.0 568.0 9:23.0 563.0 9:54.0 594.0 9:55.0 595.0 10:40.0B          
28
333 Hesse  2:11:44.0 13 3988.00   9:10.0 550.0 9:08.0 548.0 9:30.0 570.0 9:36.0 576.0 9:58.0B          
29
42 Trompeter  2:22:34.0 13 4051.00   9:07.0 547.0 9:41.0 581.0 9:46.0 586.0 9:54.0 594.0 11:11.0B          
30
92 Reiff  2:21:40.0 13 4113.00   9:30.0 570.0 9:44.0 584.0 9:41.0 581.0 9:46.0 586.0 11:48.0B          
31
326 Schönfelder / Lippka 2:19:35.0 13 4140.00   9:16.0 556.0 9:30.0 570.0 9:39.0 579.0 9:34.0 574.0 11:43.0B          
32
146 Braun / Braun 2:22:49.0 13 4145.00   9:14.0 554.0 9:30.0 570.0 9:32.0 572.0 9:33.0 573.0 11:11.0B          
33
120 Klein / Bruning 2:22:09.0 13 4152.00   9:40.0 580.0 10:01.0 601.0 9:58.0 598.0 10:05.0 605.0 10:19.0B          
34
219 Trost / Lachmayer 2:22:03.0 13 4190.00   9:48.0 588.0 10:09.0 609.0 10:11.0 611.0 10:06.0 606.0 11:33.0B          
35
89 Zanetti / Zanetti 2:22:12.0 13 4350.00   8:37.0 517.0 9:32.0B 572.0 14:31.0 871.0 10:17.0 617.0 10:46.0B          
36
160 Daum  2:38:50.0 13 4357.00   10:40.0 640.0 10:37.0 637.0 10:39.0 639.0 9:55.0 595.0 10:10.0B          
37
90 Schmidt / Hassel 2:09:38.0 13 4401.00   8:51.0 531.0 8:50.0 530.0 9:08.0 548.0 9:30.0 570.0 10:42.0B          
38
292 Geisel  2:20:51.0 13 4419.00   9:27.0 567.0 9:49.0 589.0 9:44.0 584.0 10:05.0 605.0 11:23.0B          
39
543 Fatushyin / Sokolovskiy 2:08:16.0 13 4448.00   9:14.0 554.0 7:57.0 477.0 8:23.0 503.0 8:54.0 534.0 9:37.0B          
40
211 Klein / Manthey 2:26:31.0 13 4838.00   10:37.0 637.0 11:01.0 661.0 11:07.0 667.0 11:00.0 660.0 10:58.0B          
41
547 Cremer / Lange 2:12:18.0 13 4897.00   9:01.0 541.0 8:49.0 529.0 9:11.0 551.0 9:19.0 559.0 9:37.0B          
42
501 Ohs / Wember 2:19:17.0 13 5347.00   9:02.0 542.0 9:20.0 560.0 9:26.0 566.0 9:44.0 584.0 10:11.0B          
43
8 Schumacher  2:27:04.0 13 5403.00   8:56.0 536.0 9:23.0 563.0 9:23.0 563.0 10:39.0B 639.0 11:00.0B          
 
97 Gelhaus  2:00:09.0 12 3493.00   8:11.0 491.0 8:13.0 493.0 8:29.0 509.0 8:36.0 516.0            
 
537 Hahnenkamm  2:11:14.0 12 5266.00   8:27.0 507.0 8:47.0 527.0 8:48.0 528.0 10:57.0B 657.0            
 
123 Engel / Bengel 2:14:53.0 12 5848.00   8:52.0 532.0 9:12.0 552.0 9:19.0 559.0 9:49.0B 589.0            
 
66 Schmidt  1:39:25.0 11 2762.00   7:36.0 456.0 7:36.0 456.0 7:30.0 450.0                
 
28 Heimbach  1:59:36.0 11 3296.00   8:45.0 525.0 9:08.0 548.0 10:22.0B 622.0                
 
19 Kriegeskorte  1:05:18.0 7 1645.00                              
 
77 Grau / Schott 58:11.0 6 1655.00                              
 
38 Schauerte  1:05:05.0 6 1685.00                              
 
170 Pröbstl  49:12.0 5 2775.00                              
 
164 Leithold / Raback 38:29.0 4 1025.00                              
 
545 Steinberg / Kuhnhenn 27:53.0 3 952.00                              
 
40 Seyler / Seyler 1:10:55.0 3 3621.00                              
 
96 Gelhaus  21:08.0 2 595.00                              
 
542 Bonk  19:46.0 2 600.00                              
 
58 Gregel / Gregel 10:39.0 1 0.00                              
 
1 Totz / Meurer 00.0   0.00 DNS                            
 
3 Harhoff / Kaluza 00.0   0.00 DNS                            
 
4 Lode / Schild 00.0   0.00 DNS                            
 
6 Mallwitz / Kieslich 00.0   0.00 DNS                            
 
15 Kobus / Roitzheim 00.0   0.00 DNS                            
 
17 Baumann  00.0   0.00 DNS                            
 
21 Korn  00.0   0.00 DNS                            
 
24 Müller / Meurers 00.0   0.00 DNS                            
 
29 Korn / Korn 00.0   0.00 DNS                            
 
33 Rembert / Höber 00.0   0.00 DNS                            
 
41 Koßagk / Fatushyin 00.0   0.00 DNS                            
 
44 Ostermann / Bardel 00.0   0.00 DNS                            
 
49 Reinhard / Neuser 00.0   0.00 DNS                            
 
56 Pydys  00.0   0.00 DNS                            
 
59 Lübcke  00.0   0.00 DNS                            
 
61 Meurer / Kulpowicz 00.0   0.00 DNS                            
 
70 Heiler / Bauer 00.0   0.00 DNS                            
 
75 Nimmesgern  00.0   0.00 DNS                            
 
94 Beyel / Ensmann 00.0   0.00 DNS                            
 
95 Wambach / Dohr 00.0   0.00 DNS                            
 
105 Wiegelmann  00.0   0.00 DNS                            
 
109 Legermann / Seidel 00.0   0.00 DNS                            
 
111 Lützenberger / Ferk 00.0   0.00 DNS                            
 
129 Capla / Niermann 00.0   0.00 DNS                            
 
141 Kriese / Bussmann 00.0   0.00 DNS                            
 
144 Markert / Harbeck 00.0   0.00 DNS                            
 
165 Röder  00.0   0.00 DNS                            
 
167 Weber / Reuter 00.0   0.00 DNS                            
 
192 Laarmann / Kummelt 00.0   0.00 DNS                            
 
221 Weinhold / Weinhold 00.0   0.00 DNS                            
 
232 Hronec / Salffner 00.0   0.00 DNS                            
 
239 Feinen  00.0   0.00 DNS                            
 
291 Diekert  00.0   0.00 DNS                            
 
296 Libonati / Sandberg 00.0   0.00 DNS                            
 
340 Diedrich  00.0   0.00 DNS                            
 
341 Palusko  00.0   0.00 DNS                            
 
342 Zumpe / Ecker 00.0   0.00 DNS                            
 
343 Glasse  00.0   0.00 DNS                            
 
344 Boutonnet / Laparra 00.0   0.00 DNS                            
 
351 Spehr  00.0   0.00 DNS                            
 
352 Braun  00.0   0.00 DNS                            
 
377 Tveten  00.0   0.00 DNS                            
 
394 Roth / Nowak 00.0   0.00 DNS                            
 
395 Strenge  00.0   0.00 DNS                            
 
407 Hahn  00.0   0.00 DNS                            
 
421 Weissermel  00.0   0.00 DNS                            
 
432 Havermans  00.0   0.00 DNS                            
 
444 Nüsser  00.0   0.00 DNS                            
 
450 Vogeltanz  00.0   0.00 DNS                            
 
502 Karesola  00.0   0.00 DNS                            
 
507 Boithiot / Hoffmann 00.0   0.00 DNS                            
 
508 Robertz  00.0   0.00 DNS                            
 
509 Lott / Schlegel 00.0   0.00 DNS                            
 
511 Roth / Griebner 00.0   0.00 DNS                            
 
517 Bröcker / Boensmann 00.0   0.00 DNS                            
 
522 Egbert  00.0   0.00 DNS                            
 
524 Jöcker / Jöcker 00.0   0.00 DNS                            
 
527 Hirschauer / Schnautz 00.0   0.00 DNS                            
 
529 Stahlschmidt / Rink 00.0   0.00 DNS                            
 
532 Pröbstl  00.0   0.00 DNS                            
 
533 Fueting / Schelle 00.0   0.00 DNS                            
 
534 Tironi / Leisen 00.0   0.00 DNS                            
 
535 Bachmann / Hüsler 00.0   0.00 DNS                            
 
536 Sacchi / Herwerth 00.0   0.00 DNS                            
 
538 Ruf / Rölleke 00.0   0.00 DNS                            
 
539 Bruchmann  00.0   0.00 DNS                            
 
540 Wolk / Buttler 00.0   0.00 DNS                            
 
541 Buttler / Wagner 00.0   0.00 DNS                            
 
544 Fuster  00.0   0.00 DNS                            
 
548 Hahne  00.0   0.00 DNS                            
 
549 Grütter / Ullrich 00.0   0.00 DNS                            
 
550 Trefz / Marchewicz 00.0   0.00 DNS                            
 
552 Ryzhak  00.0   0.00 DNS                            
 
553 Gros  00.0   0.00 DNS                            
 
554 Gros / Kurtenbach 00.0   0.00 DNS                            
 
                                       

Dies ist kein Offizielles Ergebniss

Version 4.0 - 2018-04-14
Datenstand: 10.07.2020 - 10:59:49 Uhr
© 2011-2020 by RCN e.V.
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden Mehr Infos